دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵

حدیث روز :

  • نماز معراج مومن است
  • دعا كليد رحمت و وضو كليد نماز و نماز کلید بهشت است.
  • فضیلت خواندن نماز در اول وقت نسبت به تأ خیر انداختن آن، مثل فضیلت آخرت بر دنیاست.
  • خداوند نماز بنده ‏اى را كه دلش همراه بدنش نيست نمى‏ پذيرد.